Jaarrekeningcontrole

Is uw bedrijf wettelijk verplicht een accountantscontrole te laten uitvoeren? Of wilt u vrijwillig uw jaarcijfers laten controleren? Dan zoekt u een deskundige accountant. Bij Adbeco Accountants vindt u betrokken accountants die nauwgezet te werk gaan. Bij een controle kijken we niet alleen naar de cijfers, maar brengen we eerst de primaire processen in kaart ten behoeve van ons inzicht en op basis hiervan brengen wij een rapport uit aan het management in de vorm van een managementletter. Zo levert een controle u ook meer op. Het controleproces ziet er als volgt uit:

  • Kennismaken en intake bij de klant
  • Planningsfase doorlopen en het uitvoeren van een risicoanalyse
  • Interimcontrole waarin de primaire processen worden besproken met de betreffende collega’s bij de klant
  • Eindejaarscontrole op het moment dat de jaarrekening controle-waardig is samengesteld
  • Afronding met tot slot een eindbespreking

Adbeco staat voor een persoonlijke relatie met de klant waarbij goede communicatie centraal staat. Door aan de klanten een vast controleteam te verbinden zorgen wij er voor dat de controle efficiënt en effectief verloopt en dat de klant een vast aanspreekpunt heeft. Wij voeren de opdrachten binnen de geldende wet- en regelgeving uit.

Accountantscontrole verplicht?

Bij de bepaling van de grootte van een onderneming gelden drie criteria: balanstotaal, netto-omzet en gemiddeld aantal werknemers. Voldoet de onderneming twee jaar achter elkaar aan twee of drie van de criteria van een grootteklasse? Dan valt de onderneming vanaf dat tweede jaar in die klasse.

De criteria die hedendaags gelden zijn:

  • Balanstotaal groter dan 6 miljoen
  • Balanstotaal meer dan 12 miljoen
  • Gemiddeld aantal werknemers meer dan 50 werknemers

Contact

Indien u op zoek bent naar een nieuwe accountant of open staat voor verandering kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Neem direct contact op

Onze adviseurs

Pim van der Haar
Pim van der Haar

Accountant RA

Mauk van der Horst
Mauk van der Horst

Manager