Zorg

Ondernemen in de zorg en medische sector is de laatste jaren aan grote veranderingen onderhevig. Veel veranderingen in wet- en regelgeving vragen heel duidelijk om echte expertise op het gebied van zorg. De zorg is vanuit de NZa, zorgverzekeraars en de overheid een sterk gereguleerde sector waarin wij samen met u, uw positie willen optimaliseren. Toch moet u uw eigen koers blijven varen, echter u heeft daar wel die hulp bij nodig om te voldoen aan alle wet- en regelgeving. Als specialist in de zorg en medische sector adviseren wij u graag om uw ambities te realiseren.

aQura zorganiseert

aQura is een dochteronderneming van Adbeco en richt zich alleen op de zorgsector. Met een groep zorgspecialisten weet aQura dagelijks bedrijven in de zorgsector te zorganiseren.

Missie

aQura draagt bij aan een besparing op de indirecte zorgkosten waar de zorgaanbieders, de verzekeraars en cliënten van profiteren.

Visie

Elke zorgaanbieder een positieve Z-factor. Met de Z-factor ziet u welk deel van uw budget naar daadwerkelijke zorg gaat en welk deel overhead is. Financiële procesoptimalisatie en efficiency verbetering voor ondernemers in de gezondheidszorg.

Het besparingspotentieel van zorgaanbieders ligt gemiddeld tussen de 20%-25% en fluctueert per sector sterk. Het relatief grootste besparingspotentieel zit in de GGZ-DBC gefinancierde zorg.

De omvang van de niet-cliëntgebonden zorgkosten is groter dan op basis van huidige statistieken wordt gerapporteerd en het besparingspotentieel is dus enorm. De niet-cliëntgebonden zorgkosten bestaan voornamelijk uit zichtbare en onzichtbare overhead.

De zichtbare overhead binnen de zorg is gegroeid, doordat tussen de zorgvraag en het zorgaanbod continu spanning ontstaat. Dit wordt opgelost door ondersteuning buiten het zorgproces in plaats van adequate maatregelen in het zorgproces. De voornaamste factoren van onzichtbare overhead (tijdverspilling) zijn: geen duidelijke visie op zorgbeleid en zorgregistratie, onvoldoende passende ondersteuning vanuit ICT en inadequaat toezicht op en optimalisatie van het zorgproces.

Door te zorganiseren helpt aQura de processen te optimaliseren waardoor er meer aandacht besteed kan worden aan echte zorg. Uiteindelijk levert dit een besparing op.

Benieuwd naar uw Z-factor?

Naast het zorganiseren is Adbeco / aQura een autoriteit op het gebied van Horizontaal Toezicht in de zorg. Wilt u hier mee van weten dan verwijzen wij u graag naar de website van RollerQoaster.

Contact

Indien u op zoek bent naar een nieuwe accountant of open staat voor verandering kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Neem direct contact op

Onze adviseurs

Pim van der Haar
Pim van der Haar

Accountant RA

Peter Aardema
Peter Aardema

Controleleider