21-4-2020 | Kan een DGA een beroep doen op de NOW?

Een maatregel in het kader van de Coronacrisis is de nieuwe ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOW). Deze regeling is bedoeld voor werkgevers en vervangt de inmiddels stopgezette werktijdverkorting.

Lees verder

21-4-2020 | Reiskosten vergoeden en thuiswerken

Betaalt u een vaste, onbelaste reiskostenvergoeding aan uw werknemers?

Lees verder

21-4-2020 | Compensatieregeling voor getroffen sectoren (TOGS)

Er is een compensatieregeling opengesteld met passende maatregelen voor sectoren die het meest te lijden hebben onder de getroffen maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus. Dit is de ‘Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19’ (TOGS, beter bekend als het Noodloket).

Lees verder

21-4-2020 | Verwacht u minder winst door de Corona-crisis: laat de Vpb-aanslag 2020 verlagen

Betaalt uw bv nu op een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (Vpb) en verwacht u een lagere winst door het Coronavirus? Laat dan de voorlopige Vpb-aanslag 2020 verlagen.

Lees verder

16-4-2020 | Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait

Een eigen woning is de onroerende zaak die de eigenaar anders dan tijdelijk ter beschikking staat als

Lees verder

16-4-2020 | Waardering grond op openingsbalans

Bij het einde van een onderneming moet de ondernemer afrekenen met de Belastingdienst over de in de

Lees verder

16-4-2020 | Rapport commissie belastingheffing van multinationals

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een commissie van deskundigen

Lees verder

16-4-2020 | Beleidsbesluit aanvullende coronamaatregelen

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal aanvullende maatregelen bekendgemaakt ter

Lees verder

9-4-2020 | Aflossing rekening-courant via dividend

De rekening-courantschuld van een dga aan zijn bv liep in een reeks van jaren op van ruim € 700.000

Lees verder

9-4-2020 | Motiveringsvereiste concurrentie- en relatiebeding

Een concurrentie- en een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst moeten schriftelijk zijn vastgelegd om

Lees verder