14-4-2021 | Wijziging aanvraagtijdvakken definitieve vaststelling NOW

Als u NOW-subsidie ontvangt, moet u achteraf een formele vaststelling aanvragen van de subsidie. Tot voor kort werd daarbij onderscheid gemaakt naar de situatie waarin u daarvoor wel of niet een accountantsverklaring nodig hebt.

Lees verder

14-4-2021 | Geld geërfd en nu de aangifte inkomstenbelasting

Wat nu als u een geldbedrag geërfd hebt – hoe moet u dat dan verwerken in uw aangifte inkomstenbelasting? En hoe zit dat met de erfbelasting die u nog moet betalen?

Lees verder

14-4-2021 | TONK-steun later dan verwacht

De loketten voor de Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) zouden naar verwachting vanaf 1 maart jl. openen, maar lang niet alle gemeenten zijn in staat gebleken aan deze verwachting te voldoen. Als u dit leest zijn de meeste loketten inmiddels opengesteld en heeft het kabinet het budget voor deze regeling verdubbeld.

Lees verder

8-4-2021 | Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een wetsvoorstel ter aanpassing van het fiscale

Lees verder

8-4-2021 | Dilemma's in de NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over

Lees verder

8-4-2021 | Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod

In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de beËindiging

Lees verder

8-4-2021 | Verkenning leefvormen AOW

Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet

Lees verder

8-4-2021 | Verlenging goedkeuring eigenwoninglening

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het besluit met goedkeuringen voor het inlopen van

Lees verder

1-4-2021 | Wetsvoorstel bronbelasting dividenden

De staatssecretaris heeft het wetsvoorstel ter invoering van een aanvullende bronbelasting op

Lees verder

1-4-2021 | Verkorting betaaltermijn grootbedrijf

Kleine en middelgrote ondernemers, die aan het grootbedrijf leveren, worden steeds later betaald. De

Lees verder