21-4-2020 | Adbeco Info - April/mei 2020

21-4-2020 | Verzoek om bijzonder uitstel van betaling

Voor bedrijven die door het Coronavirus in acute liquiditeitsproblemen zijn gekomen zijn verschillende maatregelen getroffen, waaronder enkele fiscale. Zo kunt u bij de Belastingdienst verzoeken om bijzonder uitstel van betaling voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen.

Lees verder

21-4-2020 | Tijdelijk extra bijstand voor zelfstandigen tijdens Coronacrisis (Tozo)

Het Coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. De overheid heeft al verschillende steunmaatregelen getroffen om ondernemers en zelfstandigen door de Coronacrisis heen te helpen.

Lees verder

21-4-2020 | Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

U kunt als ondernemer ook gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO-regeling) als u problemen ondervindt bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties.

Lees verder

21-4-2020 | Geen verzuimboetes en verlaging invorderings- en belastingrente

De Belastingdienst legt voorlopig geen verzuimboetes aan u op (of draait deze in voorkomende gevallen terug) voor het niet (tijdig) betalen van omzetbelasting of loonheffingen.

Lees verder

21-4-2020 | Rentekorting microkredieten Qredits

Bent u een kleine ondernemer die gebruik maakt van een microkrediet van Qredits? U krijgt dan 6 maanden uitstel van aflossing. Bovendien wordt de rente in deze periode verlaagd naar 2%.

Lees verder

21-4-2020 | Kan een DGA zijn salaris verlagen?

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat de DGA en zijn bv gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon af mogen spreken.

Lees verder

21-4-2020 | Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

U kunt geen werktijdverkorting meer aanvragen. Deze regeling is vervangen door de nieuwe ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOW). Lopende aanvragen voor werktijdverkorting worden afgehandeld in de NOW.

Lees verder

21-4-2020 | Laat de voorlopige IB-aanslag 2020 verlagen

Betaalt u nu op een voorlopige aanslag inkomstenbelasting (IB) en verwacht u een lagere winst door het Coronavirus? Laat dan uw voorlopige IB-aanslag aanpassen. Dat kunt u uitbesteden aan uw adviseur.

Lees verder

21-4-2020 | Gebruik internet en telefoon thuis

Ook het gebruik van bijvoorbeeld internet en de telefoon thuis kan mogelijk onbelast worden vergoed. Dit is het geval als de kosten naar het redelijk oordeel van de werkgever noodzakelijk zijn voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.

Lees verder