28-4-2020 | Aanvragen corona-overbruggingslening mogelijk vanaf 29 april

Een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen ter bestrijding van de gevolgen van de

Lees verder

25-4-2020 | Uitbreiding doelgroep Tozo

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer

Lees verder

25-4-2020 | Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis

De staatssecretaris van Financiën heeft zes nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd ter bestrijding

Lees verder

23-4-2020 | Specifieke steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw

Specifieke steun sierteelt en voedingstuinbouw De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lees verder

23-4-2020 | Aanpassingen regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS)

De minister en de de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat hebben een aangepaste versie van

Lees verder

23-4-2020 | Kamermoties verruiming verliesverrekening vennootschapsbelasting

Het verrekenen van een verlies in de vennootschapsbelasting kan met de winst van het voorgaande jaar en

Lees verder

23-4-2020 | Samenloop NOW en loonkostensubsidie

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bevat de verplichting voor

Lees verder

23-4-2020 | Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst

Lees verder

23-4-2020 | Aanpassingen coronamaatregelen van ministerie SZW

De minister en de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid hebben enkele aanpassingen

Lees verder

22-4-2020 | Update Coronamaatregelen

Wat zijn naast de steunmaatregelen van het kabinet, ook aandachtspunten voor de ondernemer? Dat leest u in de nieuwsbrief. Verder vindt u ook het laatste nieuws rond de onbelaste vergoeding aan werknemers voor het woon-werkverkeer, informatie over de concernregeling die volgens de Tweede Kamer moet worden aangepast (artikel 10) en de versoepeling van btw-regels voor de zorgsector.

Lees verder