21-8-2020 | Buitensporig lenen bij de eigen bv

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u dat de invoering van het wetsvoorstel wegens de coronacrisis is uitgesteld tot 1 januari 2023. Recent is het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees verder

21-8-2020 | NOW 2.0 aanvragen onder meer voorwaarden

De NOW-regeling is met vier maanden verlengd. U kunt de NOW 2.0 aanvragen als u gedurende vier aaneengesloten kalendermaanden een omzetdaling van ten minste 20% heeft. De omzetdaling wordt vastgesteld over een 4-maandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.

Lees verder

21-8-2020 | Gratis ontwikkeladvies voor meer kansen op de arbeidsmarkt

Sinds begin augustus kan iedere werkende en werkzoekende kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee kunt u zicht krijgen op de arbeidsmarktkansen die er in de huidige crisis voor u zijn.

Lees verder

21-8-2020 | Op Prinsjesdag nieuw plan voor box 3

De voorgenomen aanpassing van box 3 gaat niet door. Die aanpassing hield ruwweg in dat spaargeld over de eerste € 400.000 per partner niet meer belast zou zijn in box 3.

Lees verder

21-8-2020 | Adbeco Info - augustus/september 2020

20-8-2020 | Verbod op nevenwerkzaamheden

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden. Op

Lees verder

20-8-2020 | Correctie te hoge rente eigenwoningschuld aan schoonouders

De inkomsten uit eigen woning bestaan uit het eigenwoningforfait, verminderd met de rente die wordt

Lees verder

20-8-2020 | Kosteloos volgen van ontwikkeladvies

Sinds 1 augustus kunnen werkenden en werkzoekenden in Nederland kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen

Lees verder

20-8-2020 | Inschakeling professionele bijstand door advocaat onredelijk

Omdat een belastingaanslag niet werd betaald binnen de gestelde termijn, werd een aanmaning tot betaling

Lees verder

20-8-2020 | Afgezonderd particulier vermogen

Bezittingen en schulden en opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen (APV) worden

Lees verder