14-5-2020 | Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet heeft

Lees verder

7-5-2020 | Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal bezwaar

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de vermogensrendementsheffing over

Lees verder

7-5-2020 | Minimumlonen per 1 juli 2020

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast

Lees verder

7-5-2020 | Aanpassingen in regeling NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van

Lees verder

7-5-2020 | Steunmaatregelen sportverenigingen

Het kabinet heeft drie specifieke steunmaatregelen genomen voor de sportsector. Het gaat om de volgende

Lees verder

7-5-2020 | Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Lees verder

1-5-2020 | Update Coronamaatregelen

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen om de ondernemer tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Zo mag de dga het gebruikelijk loon verder verlagen, is de vrije ruimte in de werkkostenregeling verhoogd, zijn de TOGS-regeling van € 4000 en het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek versoepeld. Ook is er de mogelijkheid al een zogeheten coronareserve te vormen en is de dga-taks uitgesteld. Verder staan er nog enkele aandachtspunten in deze nieuwsbrief die voor u interessant kunnen zijn.

Lees verder

30-4-2020 | Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsvoorstel pensioenverdeling bij

Lees verder

30-4-2020 | Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten over de vermogensrendementsheffing van box 3

Lees verder

30-4-2020 | Ouderschapsverlof straks deels betaald

Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar deeltijdwerk laten uitvoeren. Het

Lees verder