10-2-2020 | Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2020, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd.

Lees verder

10-2-2020 | Tijdig schenkingsaangifte doen

Heeft u in 2019 fiscaal vriendelijk vermogen overgeheveld naar uw kinderen via het jaarlijks vrijgestelde bedrag van € 5.428 (in 2020: € 5.515)? Uw kinderen hoeven dan geen aangiftebiljet voor de schenkbelasting in te dienen. Maar hebt u meer geschonken, dan moet over het meerdere wel schenkbelasting worden betaald.

Lees verder

10-2-2020 | Aftrek gemengde kosten in de Vpb

De aftrekbaarheid van gemengde kosten in de vennootschapsbelasting is hetzelfde geregeld als in de regeling voor de inkomstenbelasting.

Lees verder

6-2-2020 | Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers

Lees verder

6-2-2020 | Toelichting fiscale gevolgen Brexit

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale

Lees verder

6-2-2020 | Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming

Lees verder

30-1-2020 | Aan transitievergoeding gelijkwaardige cao-voorziening

Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een

Lees verder

30-1-2020 | Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de socialezekerheidswetgeving van slechts

Lees verder

23-1-2020 | Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt op 2

Lees verder

23-1-2020 | Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de effectiviteit van het

Lees verder