13-2-2020 | Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer

Lees verder

10-2-2020 | Adbeco Info - Februari 2020

10-2-2020 | Start bijtelling fiets van de zaak

Stelt u aan een werknemer een (elektrische) fiets ter beschikking en de werknemer mag die ook privé gebruiken, dan geldt voor dat privégebruik een forfaitaire bijtelling van 7% van de waarde van de fiets.

Lees verder

10-2-2020 | Minder MIA voor elektrische personenauto

De Milieulijst 2020 is gepubliceerd met de milieuvriendelijke investeringen die in 2020 in aanmerking komen voor de Variabele afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en/of de Milieu-investeringaftrek (MIA).

Lees verder

10-2-2020 | Minder kostenaftrek in de hoogste belastingschijf

Vanaf dit jaar wordt de ondernemersaftrek beperkt als uw inkomen in de hoogste belastingschijf wordt belast.

Lees verder

10-2-2020 | Ketenregeling verruimd maar check uw cao!

De ketenregeling is gewijzigd, waardoor u sinds 1 januari jl. gedurende 3 jaar 3 tijdelijke arbeidscontracten mag aanbieden. Onder de oude ketenregeling mocht u maximaal 3 tijdelijke arbeidscontracten gedurende maximaal 2 jaar aanbieden.

Lees verder

10-2-2020 | Aftrek gemengde kosten gewijzigd

Bepaalde kosten hebben uitsluitend een zakelijk karakter of uitsluitend een privékarakter. Maar er zijn ook kosten die u wel voor uw onderneming maakt, maar waarin ook een privé-element zit. Dit zijn de gemengde kosten.

Lees verder

10-2-2020 | Ook EIA voor CO2-uitstootbeperkende investeringen

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een extra aftrekpost van de investeringskosten op de fiscale winst boven op de gebruikelijke afschrijving. Het aftrekpercentage bedraagt 45%.

Lees verder

10-2-2020 | Start nieuwe kleineondernemersregeling

Op 1 januari 2020 is de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in werking getreden. Deze regeling wordt in de praktijk ook wel omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB) genoemd. Er verandert veel als u van deze regeling gebruikmaakt of wilt maken.

Lees verder

10-2-2020 | Hoger gebruikelijk loon

Bent u een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang (5% of meer aandelenbezit in een bv of nv)? In dat geval valt u onder de zogenoemde gebruikelijkloonregeling.

Lees verder