11-11-2021 | Beperking verrekening voorheffingen

Nederlandse vennootschappen die onder de vennootschapsbelastingplicht vallen, kunnen betaalde voorheffingen (dividendbelasting en kansspelbelasting) verrekenen met de verschuldigde vennootschapsbelasting (Vpb).

Lees verder

11-11-2021 | Invoering belastingvrije thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 wordt een nieuwe gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten ingevoerd van € 2 per dag. De vergoeding dekt bijvoorbeeld extra kosten van uw werknemer thuis voor gas- en elektriciteitsverbruik, koffie en/of thee, wc-papier en afschrijvingskosten van een eigen bureau en stoel.

Lees verder

11-11-2021 | Terugbetalingsregeling verder versoepeld

Volgens de terugbetalingsregeling moet u op 1 oktober 2022 beginnen met terugbetalen van de belastingschuld die u tijdens de coronacrisis tot 1 oktober 2021 hebt opgebouwd.

Lees verder

11-11-2021 | Verlaging eigenwoningforfait en minder renteaftrek

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.110.000 wordt verlaagd van 0,50% naar 0,45% in 2022.

Lees verder

11-11-2021 | Tariefverlaging maar opnieuw minder kostenaftrek

Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaat omlaag van 37,10% naar 37,07%. Het tarief in tweede schijf blijft 49,5%.

Lees verder

11-11-2021 | Vaste onbelaste reiskostenvergoeding verder verlengd

De bestaande versoepeling voor de onbelaste en vaste reiskostenvergoeding is verder verlengd tot 31 december 2021.

Lees verder

11-11-2021 | Data definitieve vaststelling NOW

De data voor de aanvraag van de definitieve vaststelling van NOW 3.0 (derde, vierde en vijfde aanvraagperiode) en die van NOW 4.0 (zesde aanvraagperiode) zijn gelijkgetrokken. U kunt nu voor deze aanvraagperiodes tot en met 22 februari 2023 een aanvraag doen voor de definitieve berekening.

Lees verder

11-11-2021 | Adbeco Info - eindejaarstips 2021

4-11-2021 | Aanslag erfbelasting voor rekening erfgenaam

4-11-2021 | Regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven geldt ook in derde kwartaal

De regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven (OVK) is ook voor het derde kwartaal van

Lees verder