15-6-2021 | Nieuwe btw-regels voor e-commerce

Verkoopt u via het internet producten of verricht u elektronische diensten aan consumenten of niet-ondernemers in een ander EU-land? Dan moet u weten dat per 1 juli 2021 de btwregels wijzigen voor alle soorten handel via het internet (e-commerce).

Lees verder

15-6-2021 | Houd ingangsdatum ODV in het oog

U heeft mogelijk uw pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting (ODV) bij uw bv. De ODV-uitkeringen moeten ingaan op de dag dat u de AOWgerechtigde leeftijd bereikt. Vervolgens moet een eenmaal ingegane uitkering jaarlijks worden herzien. Deze herziening vindt precies een jaar later plaats dan de dag waarop de uitkering is ingegaan.

Lees verder

15-6-2021 | NOW-regeling opnieuw verlengd

De NOW-regeling wordt vanaf 1 juli 2021 vrijwel ongewijzigd verlengd met een periode van drie maanden. NOW 4.0 zal dus lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021.

Lees verder

15-6-2021 | Verlenging Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) loopt na 1 juli 2021 nog een kwartaal door. Ook Tozo 5.0 bestaat uit een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum en/of een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%.

Lees verder

15-6-2021 | TVL 2e én 3e kwartaal 2021

U kunt voor het 2e kwartaal van 2021 TVL (Q2) aanvragen via rvo.nl. Voor het mkb (maximaal 250 medewerkers) is het maximale subsidiebedrag € 550.000 en voor grote bedrijven is het maximum verhoogd naar € 1.200.000. Het subsidiepercentage van de TVL-regeling is voor dit kwartaal verhoogd van 85% naar 100%.

Lees verder

15-6-2021 | Versoepeling betalingsregeling maar geen verlenging bijzonder uitstel

Tot 1 juli 2021 kan er nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel worden aangevraagd wegens de voortdurende coronacrisis.

Lees verder

15-6-2021 | Verlaging Awf-premie vervangt BIK

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) gaat toch niet door. Het kabinet heeft de regeling ingetrokken, omdat uit informele gesprekken met de Europese Commissie is gebleken dat de kans aanwezig is dat zij de regeling geheel zal aanmerken als ongeoorloofde staatssteun.

Lees verder

15-6-2021 | Verlenging Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK-regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 januari tot en met 30 september 2021. U kunt van deze regeling gebruikmaken als u door de huidige omstandigheden te maken hebt met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in uw inkomen, waardoor u de noodzakelijke kosten van levensonderhoud niet meer kunt voldoen.

Lees verder

15-6-2021 | Enkele andere verlengde coronamaatregelen

Voor u als werkgever (en voor uw werknemers) is de verlenging tot 1 oktober 2021 van de volgende coronaversoepelingen van belang:

Lees verder

15-6-2021 | Adbeco Info - Juni/juli 2021