11-11-2021 | Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een

Lees verder

11-11-2021 | Aftrekposten hoogste tariefschijf

Aftrek van betaalde hypotheekrente en persoonsgebonden aftrek in de hoogste tariefschijf gaat in 2021

Lees verder

11-11-2021 | Los (extra) af op uw hypotheek

Gezien de lage of zelfs negatieve rente op spaartegoeden kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te

Lees verder

11-11-2021 | Verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning

De vrijstelling voor schenkingen die verband houden met de financiering van een eigen woning is verruimd

Lees verder

11-11-2021 | Premies lijfrenteverzekeringen

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor iemand die op 1

Lees verder

11-11-2021 | Soms toch nog aanvullend uitstel van betaling

Op 1 oktober jl. eindigde de regeling voor uitstel van betaling van belastingen. Maar kampt u nog steeds met liquiditeitsproblemen door de coronacrisis, dan kunt u onder strikte voorwaarden toch nog uitstel van betaling krijgen tot en met 31 januari 2022.

Lees verder

11-11-2021 | Langer laag gebruikelijk loon innovatieve start-up

Bent u directeur- grootaandeelhouder (DGA) van een innovatieve start-up? Dan mag u maximaal 3 jaar uw gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon.

Lees verder

11-11-2021 | Controleer voorwaartse verliesverrekening Vpb-verliezen

Verliezen uit het verleden kunt u nog maar zes in plaats van negen jaar verrekenen met toekomstige winsten. Deze maatregel geldt voor verliezen die zijn ontstaan in 2019 of latere jaren. De oude termijn van negen jaar blijft van toepassing op verliezen van 2018 en eerdere jaren. De achterwaartse verliesverrekening van 1 jaar is ongewijzigd gebleven.

Lees verder

11-11-2021 | Voorkom dat oude verliezen niet meer verrekenbaar zijn

Hebt u in het verleden verliezen geleden, dan kunt u die in de inkomstenbelasting verrekenen met winsten van de voorafgaande 3 jaar of met de winsten van de 9 volgende jaren.

Lees verder

11-11-2021 | Anticipeer op verlenging eerste tariefschijf

U gaat in 2022 waarschijnlijk minder vennootschapsbelasting betalen over uw winst dan in 2021.

Lees verder