19-11-2020 | Goedkeurend besluit 30%-regeling

Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een goedkeuring

Lees verder

18-11-2020 | Adbeco Info - eindejaarstips 2020

18-11-2020 | Langer Tozo zonder vermogenstoets

Sinds 1 oktober jl. is het derde steunpakket van start gegaan om de gevolgen van de voortdurende coronacrisis te bestrijden.

Lees verder

18-11-2020 | Weer wijziging in bijtelling auto van de zaak

Het bijtellingspercentage voor een nieuwe elektrische auto van de zaak wordt in 2021 verder verhoogd van 8% naar 12%. De catalogusprijs waarop u dit percentage moet toepassen, wordt bovendien verlaagd van maximaal € 45.000 naar € 40.000. Is de catalogusprijs hoger, dan geldt voor het meerdere een bijtellingspercentage van 22%.

Lees verder

18-11-2020 | Ook TVL verlengd

U kunt ook negen maanden (tot 1 juli 2021) langer gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), mits u aan de voorwaarden voldoet.

Lees verder

18-11-2020 | Later en langer terugbetalen belastingschuld

Tot 1 oktober 2020 kon u nog de zogenaamde adempauze van 3 maanden aanvragen als u voor het eerst bijzonder uitstel van betaling aanvroeg vanwege de coronacrisis. Daar golden geen aanvullende voorwaarden voor.

Lees verder

18-11-2020 | Weer wijziging tarief vennootschapsbelasting

U gaat in 2021 minder vennootschapsbelasting (Vpb) betalen over uw winst.

Lees verder

18-11-2020 | Tijdig lijfrentepremie betalen

Hebt u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct.

Lees verder

18-11-2020 | Minder en meer overdrachtsbelasting bij aankoop woning

Het kabinet stelt voor om starters op de woningmarkt vanaf 1 januari 2021 vrij te stellen van overdrachtsbelasting (OVB). Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. De starters moeten 18 jaar of ouder zijn en jonger dan 35 jaar, de woning moet als hoofdverblijf worden gebruikt en de vrijstelling moet nog niet eerder zijn benut. Bent u een doorstromer maar voldoet aan deze voorwaarden, dan geldt de vrijstelling ook voor u. Voor andere doorstromers op de woningmarkt blijft het OVB-tarief 2%.

Lees verder

18-11-2020 | NOW 3.0 in drie fasen

De NOW-regeling is per 1 oktober met negen maanden verlengd. Ten opzichte van NOW 1.0 en NOW 2.0 zijn wel enkele wijzigingen aangebracht in de regeling.

Lees verder