16-6-2020 | Eerder verlies 2020 verrekenen

U mag de geschatte verliezen van 2020 dit jaar al als fiscale coronareserve verrekenen met de winst van 2019.

Lees verder

16-6-2020 | Later formulier omzetting ODV indienen

De voorwaarden voor de verlengde indieningstermijn van het verplichte informatieformulier bij het omzetten van pensioen in eigen beheer in een Oudedagsverplichting (ODV) zijn nader verduidelijkt en aangevuld.

Lees verder

16-6-2020 | Nultarief op levering mondkapjes

Sinds 25 mei tot in elk geval 1 oktober 2020 is het nultarief van toepassing op de levering van mondkapjes.

Lees verder

16-6-2020 | De NOW 2.0 met meer voorwaarden

De NOW wordt in aangepaste vorm met 4 maanden verlengd. Ook in de periode juni-juli-augustus en september kunt u van deze regeling (NOW 2.0) gebruikmaken, ook als u al subsidie NOW 1.0 hebt ontvangen.

Lees verder

16-6-2020 | Uitstel beperking excessief lenen

Eind vorig jaar zou er een wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer, die het buitensporig lenen bij de eigen bv gaat beperken. Daarbij zou in beginsel het lenen bij de eigen bv boven een bedrag van € 500.000 vanaf 2022 belast worden als inkomen uit aanmerkelijk belang. Inmiddels is bekendgemaakt dat de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel wordt uitgesteld tot 1 januari 2023.

Lees verder

16-6-2020 | Vanaf 1 juli aanvullend geboorteverlof voor uw werknemer

Vanaf 1 juli 2020 kan uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit verlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken.

Lees verder

16-6-2020 | Geen overwerkbepaling lage WW-premie voor alle werkgevers

Sinds 1 januari 2020 betaalt u een hoge of lage premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), afhankelijk van de contractvorm.

Lees verder

16-6-2020 | Vraag subsidie Praktijkleren aan

De subsidieregeling Praktijkleren is open voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Het doel is om u tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte kosten voor praktijkleerplaatsen.

Lees verder

16-6-2020 | Adbeco Info - juni 2020

11-6-2020 | Vangnetregeling flexwerkers

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht of er

Lees verder