18-3-2020 | Noodpakket maatregelen coronacrisis

Na de eerder genomen maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt het kabinet nu met een

Lees verder

18-3-2020 | Extra steunmaatregelen bedrijven inzake coronavirus

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Deze maatregelen komen boven op de reeds eerder genomen maatregelen.

Lees verder

17-3-2020 | Overzicht maatregelen ondernemers Corona

Ook in Nederland zijn de economische consequenties van het coronavirus merkbaar. Het kabinet heeft ten aanzien van de economische impact een aantal maatregelen genomen. We hebben voor u een overzicht gemaakt waarin we de tot nu toe genomen maatregelen bespreken en hoe een eventuele aanvraag gedaan kan worden.

Lees verder

16-3-2020 | Maatregelen in verband met coronavirus

In verband met het coronavirus heeft het kabinet diverse maatregelen getroffen voor ondernemers. Het gaat

Lees verder

12-3-2020 | Werktijdverkorting wegens coronavirus

Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben voor hun werknemers, kunnen een beroep

Lees verder

12-3-2020 | Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

De Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft een

Lees verder

12-3-2020 | Boetebeding arbeidscontract niet overgenomen in vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst omvatte onder meer een non-concurrentiebeding, een relatiebeding en een

Lees verder

12-3-2020 | Compensatie voor betaalde transitievergoeding

De verplichting om het loon door te betalen aan een zieke werknemer eindigt in de regel na 104 weken van

Lees verder

5-3-2020 | Gedeeltelijke ontbinding arbeidscontract niet mogelijk

Een van de doelstellingen van het arbeidsrecht is het beschermen van werknemers tegen willekeur van de

Lees verder

5-3-2020 | Box 3-heffing 2015

Over de vraag of de vermogensrendementsheffing van box 3 op stelselniveau in strijd is met het recht op

Lees verder