17-9-2020 | Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

Fiscale coronareserve (COVID-19) De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de

Lees verder

17-9-2020 | Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van

Lees verder

17-9-2020 | Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de

Lees verder

17-9-2020 | Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel

Lees verder

14-9-2020 | Vaststelling NOW 1.0

De NBA heeft, in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een tweetal accountantsproducten ontwikkeld voor de vaststelling van NOW 1.0. Ook heeft het Ministerie van SZW een accountantsprotocol gepubliceerd. Deze tezamen maken de controle op de subsidie mogelijk.

De grove hoofdlijnen zijn als volgt.

Lees verder

10-9-2020 | Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Lees verder

10-9-2020 | Beslag OM op banktegoeden

De rendementsgrondslag voor box 3 van de inkomstenbelasting is de waarde van de bezittingen verminderd

Lees verder

10-9-2020 | Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet

Lees verder

3-9-2020 | Besluit functionele valuta aangepast

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de

Lees verder

3-9-2020 | Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een

Lees verder