25-11-2019 | Tijdig lijfrentepremie betalen

Heeft u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen.

Lees verder

25-11-2019 | In 2020 minder eigenwoningforfait bijtellen en minder rente aftrekken

Het eigenwoningforfait gaat in 2020 omlaag. Voor woningen met een WOZ-waarde van meer dan € 75.000 en minder dan € 1.080.000*) bedraagt het forfait 0,60% (in 2019: 0,65%) over de WOZ-waarde. Daarboven blijft het forfait 2,35% over de WOZ-waarde boven € 1.080.000.
*) Dit is de WOZ-waarde in 2019 die nog moet worden geïndexeerd voor 2020.

Lees verder

25-11-2019 | Anticipeer op minder kostenaftrek

Heeft u een inkomen dat wordt belast in de hoogste belastingschijf? Dan krijgt u vanaf 2020 te maken met de afbouw van de persoonsgebonden aftrekposten, zoals de aftrek van giften, ziektekosten en betaalde partneralimentatie.

Lees verder

21-11-2019 | Eigenwoningforfait 0,6% in 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de indexering van het

Lees verder

21-11-2019 | Tweede Kamer heeft Belastingplan 2020 aangenomen

De Tweede kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het pakket Belastingplan 2020 vormen, aangenomen. Ook

Lees verder

21-11-2019 | Oude schuld volgt huis niet naar box 3

De schulden die zijn aangegaan voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning

Lees verder

21-11-2019 | Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Verzekerden met een

Lees verder

21-11-2019 | Premiepercentages en maximum premieloon 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon voor

Lees verder

14-11-2019 | Hoog btw-tarief voor alcohol in restaurant

Voor de heffing van omzetbelasting geldt als uitgangspunt dat iedere prestatie afzonderlijk wordt

Lees verder

14-11-2019 | Transitievergoeding

Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 ontstaat het recht op een

Lees verder