15-2-2021 | Ook in 2021 lager gebruikelijk loon bij omzetdaling

U mag ook in 2021 – net als in 2020 – uitgaan van een lager gebruikelijk loon als u te maken krijgt met een omzetdaling. De verlaging is daarbij evenredig aan de omzetdaling.

Lees verder

15-2-2021 | Hogere schenkvrijstellingen

De vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen aan kinderen en overige verkrijgers is voor 2021 verhoogd met € 1.000. De vrijstelling voor schenkingen aan kinderen bedraagt € 6.604 en voor de overige verkrijgers € 3.244. In 2022 vervalt deze verhoging weer.

Lees verder

15-2-2021 | Ook in 2021 geen herziening lage WW-premie bij meeruren

Sinds 1 januari 2020 betaalt u een hoge of lage premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), afhankelijk van de contractvorm.

Lees verder

15-2-2021 | Box 3 aangepast

De vrijstelling in box 3 is verhoogd van € 30.846 naar € 50.000 per belastingplichtige. Hebt u een fiscale partner, dan hebt u samen dus een vrijstelling van € 100.000. Wel gaat het tarief omhoog van 30% naar 31%. De verhoging van de box-3-vrijstelling werkt echter niet door naar de diverse inkomens- en vermogensafhankelijke regelingen, zoals de zorg- en kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage aan een zorginstelling.

Lees verder

15-2-2021 | Controleer voorwaartse verliesverrekening Vpb-verliezen

Verliezen uit het verleden kunt u nu nog maar zes in plaats van negen jaar verrekenen met toekomstige winsten. Deze maatregel geldt voor verliezen die zijn ontstaan in 2019 of latere jaren.

Lees verder

15-2-2021 | Meer vrije ruimte WKR

De vrije ruimte in de werkkostenregeling is ook in 2021 verruimd en bedraagt 3% over de eerste € 400.000 loonsom per werkgever en 1,18% over het meerdere. Met de extra vrije ruimte krijgt u meer ruimte om eventuele thuiswerkvergoedingen die niet onder de gerichte vrijstellingen vallen, onbelast te vergoeden.

Lees verder

15-2-2021 | Voorlopig voortzetting onbelaste vaste reiskostenvergoeding

Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter kunt u een vaste onbelaste vergoeding afspreken met uw werknemers, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. Het thuiswerken van veel werknemers vanwege de coronacrisis leidt tot verandering van hun reispatroon.

Lees verder

15-2-2021 | Wijzigingen in de overdrachtsbelasting

Starters op de woningmarkt betalen geen overdrachtsbelasting (OVB) meer bij de aankoop van een woning. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Lees verder

11-2-2021 | Navordering ter correctie giftenaftrek

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de Belastingdienst dat corrigeren door het

Lees verder

11-2-2021 | Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

Uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is een subsidieregeling voor sectorale

Lees verder