25-2-2021 | Opzegverbod tijdens ziekte

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen

Lees verder

25-2-2021 | Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding

In verband met de coronacrisis is op 10 augustus 2020 het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding

Lees verder

25-2-2021 | Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de

Lees verder

18-2-2021 | Kamervragen lage korting betaling ineens

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over de omvang van de betalingskorting voor

Lees verder

18-2-2021 | Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een reactie

Lees verder

18-2-2021 | Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie in het

Lees verder

15-2-2021 | Adbeco Info februari 2021

15-2-2021 | Pilot webmodule voor zzp’ers van start

Op 11 januari jl. is op de website van het Ondernemersplein een pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie gestart. Dit is feitelijk het enige van de kabinetsplannen met betrekking tot de opvolger van de Wet DBA, dat overeind is gebleven.

Lees verder

15-2-2021 | Meer duidelijkheid over KIA

Als u investeert in uw bedrijf, kunt u gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is – naast afschrijvingen – een extra aftrek op de winst.

Lees verder

15-2-2021 | Tariefswijzigingen

Het vennootschapsbelastingtarief in de eerste schijf is verlaagd van 16,5% naar 15%. Bovendien is die schijf verlengd van een jaarwinst van € 200.000 naar € 245.000. In 2022 wordt de schijf verder verlengd naar € 395.000 jaarwinst. De verlaging van het hoge vennootschapsbelastingtarief (25%) in de tweede schijf naar 21,7% is niet doorgegaan.

Lees verder