15-4-2021 | Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de

Lees verder

14-4-2021 | Meer TVL

In de eerste nieuwsbrief van 2021 berichtten we u over de verlenging en enkele verruimingen in de TVLregeling. Inmiddels zijn er nieuwe wijzigingen bekendgemaakt.

Lees verder

14-4-2021 | Selectief betalen na faillissementsaanvraag. Mag dat?

Een bv in zwaar weer dient een verzoek tot faillietverklaring in. Het faillissement wordt vijf weken later uitgesproken en er wordt een curator benoemd. Tussentijds zijn bepaalde schuldeisers wel betaald, maar andere niet. Mag dat?

Lees verder

14-4-2021 | Voorkom aansprakelijkheid bij turboliquidatie

Turboliquidatie is een snelle manier om een bv, stichting of andere rechtspersoon te liquideren. Er volgt geen vereffeningsfase na het ontbindingsbesluit.

Lees verder

14-4-2021 | TVL op basis van werkelijke hoofdactiviteit

De SBI-code is steeds de basis geweest waarop werd beoordeeld of u in aanmerking kon komen voor de TVL-regeling. Daarin is het beleid gewijzigd.

Lees verder

14-4-2021 | Tot 1 juli versoepeling vaste onbelaste reiskostenvergoeding

De verandering van het reispatroon van werknemers door het thuiswerken vanwege de coronacrisis, hoeft tot 1 juli 2021 geen gevolgen te hebben voor de vaste en onbelaste reiskostenvergoeding.

Lees verder

14-4-2021 | Wijziging aanvraagtijdvakken definitieve vaststelling NOW

Als u NOW-subsidie ontvangt, moet u achteraf een formele vaststelling aanvragen van de subsidie. Tot voor kort werd daarbij onderscheid gemaakt naar de situatie waarin u daarvoor wel of niet een accountantsverklaring nodig hebt.

Lees verder

14-4-2021 | Geld geërfd en nu de aangifte inkomstenbelasting

Wat nu als u een geldbedrag geërfd hebt – hoe moet u dat dan verwerken in uw aangifte inkomstenbelasting? En hoe zit dat met de erfbelasting die u nog moet betalen?

Lees verder

14-4-2021 | TONK-steun later dan verwacht

De loketten voor de Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten (TONK) zouden naar verwachting vanaf 1 maart jl. openen, maar lang niet alle gemeenten zijn in staat gebleken aan deze verwachting te voldoen. Als u dit leest zijn de meeste loketten inmiddels opengesteld en heeft het kabinet het budget voor deze regeling verdubbeld.

Lees verder

14-4-2021 | Adbeco Info April 2021