18-11-2020 | Ook TVL verlengd

U kunt ook negen maanden (tot 1 juli 2021) langer gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), mits u aan de voorwaarden voldoet.

Lees verder

18-11-2020 | Later en langer terugbetalen belastingschuld

Tot 1 oktober 2020 kon u nog de zogenaamde adempauze van 3 maanden aanvragen als u voor het eerst bijzonder uitstel van betaling aanvroeg vanwege de coronacrisis. Daar golden geen aanvullende voorwaarden voor.

Lees verder

18-11-2020 | Weer wijziging tarief vennootschapsbelasting

U gaat in 2021 minder vennootschapsbelasting (Vpb) betalen over uw winst.

Lees verder

18-11-2020 | Tijdig lijfrentepremie betalen

Hebt u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct.

Lees verder

18-11-2020 | Minder en meer overdrachtsbelasting bij aankoop woning

Het kabinet stelt voor om starters op de woningmarkt vanaf 1 januari 2021 vrij te stellen van overdrachtsbelasting (OVB). Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. De starters moeten 18 jaar of ouder zijn en jonger dan 35 jaar, de woning moet als hoofdverblijf worden gebruikt en de vrijstelling moet nog niet eerder zijn benut. Bent u een doorstromer maar voldoet aan deze voorwaarden, dan geldt de vrijstelling ook voor u. Voor andere doorstromers op de woningmarkt blijft het OVB-tarief 2%.

Lees verder

18-11-2020 | NOW 3.0 in drie fasen

De NOW-regeling is per 1 oktober met negen maanden verlengd. Ten opzichte van NOW 1.0 en NOW 2.0 zijn wel enkele wijzigingen aangebracht in de regeling.

Lees verder

18-11-2020 | AB-tarief verder omhoog - dividend uitkeren of juist niet

Volgend jaar gaat het tarief waarmee dividenduitkeringen uit uw bv worden belast verder omhoog van 26,25% naar 26,9%. Maar het daarom vervroegd uitkeren van dividend, hoeft niet altijd voordelig te zijn.

Lees verder

18-11-2020 | Thuiswerken: vaste (reis)kostenvergoedingen en reisaftrek

Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter kunt u een vaste onbelaste vergoeding afspreken met uw werknemers, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. Voor veel werknemers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis, zoals het thuiswerken, wat betreft de vervoerskosten, tot een verandering van hun reispatroon.

Lees verder

18-11-2020 | Langer versoepelde fiscale regels tijdens betaalpauze hypotheek

Sinds de uitbraak van de coronacrisis gelden er versoepelde fiscale regels in het geval u een betaalpauze voor rente en aflossing hebt afgesproken met uw bank of andere hypotheekverstrekker. Onlangs is de werking van deze versoepelde regels verlengd tot 31 december 2020 in verband met de aanhoudende coronacrisis. Daarnaast is de maximale duur van de betaalpauze verlengd van maximaal 6 naar 12 maanden.

Lees verder

18-11-2020 | Adbeco Info - eindejaarstips 2020