15-6-2021 | NOW-regeling opnieuw verlengd

De NOW-regeling wordt vanaf 1 juli 2021 vrijwel ongewijzigd verlengd met een periode van drie maanden. NOW 4.0 zal dus lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021.

Lees verder

15-6-2021 | Verlenging Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) loopt na 1 juli 2021 nog een kwartaal door. Ook Tozo 5.0 bestaat uit een inkomensaanvulling tot het sociaal minimum en/of een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%.

Lees verder

15-6-2021 | TVL 2e én 3e kwartaal 2021

U kunt voor het 2e kwartaal van 2021 TVL (Q2) aanvragen via rvo.nl. Voor het mkb (maximaal 250 medewerkers) is het maximale subsidiebedrag € 550.000 en voor grote bedrijven is het maximum verhoogd naar € 1.200.000. Het subsidiepercentage van de TVL-regeling is voor dit kwartaal verhoogd van 85% naar 100%.

Lees verder

15-6-2021 | Versoepeling betalingsregeling maar geen verlenging bijzonder uitstel

Tot 1 juli 2021 kan er nog voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel worden aangevraagd wegens de voortdurende coronacrisis.

Lees verder

15-6-2021 | Verlaging Awf-premie vervangt BIK

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) gaat toch niet door. Het kabinet heeft de regeling ingetrokken, omdat uit informele gesprekken met de Europese Commissie is gebleken dat de kans aanwezig is dat zij de regeling geheel zal aanmerken als ongeoorloofde staatssteun.

Lees verder

15-6-2021 | Verlenging Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK-regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 januari tot en met 30 september 2021. U kunt van deze regeling gebruikmaken als u door de huidige omstandigheden te maken hebt met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in uw inkomen, waardoor u de noodzakelijke kosten van levensonderhoud niet meer kunt voldoen.

Lees verder

15-6-2021 | Enkele andere verlengde coronamaatregelen

Voor u als werkgever (en voor uw werknemers) is de verlenging tot 1 oktober 2021 van de volgende coronaversoepelingen van belang:

Lees verder

10-6-2021 | Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor

Lees verder

10-6-2021 | Startersregeling TVL

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende

Lees verder

10-6-2021 | Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samenwerkingsprojecten

Lees verder