25-11-2019 | Minder en later tariefsverlaging

De tarieven van de vennootschapsbelasting (Vpb) gaan in 2020 minder omlaag dan in 2018 was aangekondigd. Het 19%-tarief voor belastbare winst tot € 200.000 gaat naar 16,5% (en in 2021 naar 15%), maar het 25%-tarief voor belastbare winst boven € 200.000 gaat pas omlaag in 2021. Bovendien gaat dit tarief dan niet naar 20,5% maar naar 21,7%.

Lees verder

25-11-2019 | Nog dit jaar dividend uitkeren?

Volgend jaar gaat het tarief waarmee dividenduitkeringen uit uw bv worden belast omhoog van 25% naar 26,25%.

Lees verder

25-11-2019 | Check uw tijdelijke contracten

De nieuwe regels van de Wet arbeidsmarkt in balans hebben op 1 januari 2020 onmiddellijke werking. Dit betekent dat u nu al in actie moet komen als u bestaande tijdelijke contracten hebt die nog kunnen worden verlengd en mogelijk doorlopen tot in 2020.

Lees verder

25-11-2019 | Stand van zaken beperking lenen bij de eigen bv

Vorig jaar werd met de nodige tamtam een wetsvoorstel aangekondigd dat het lenen bij de eigen bv boven de € 500.000 moest beperken.

Lees verder

25-11-2019 | Uw oproepkrachten krijgen meer rechten!

Nu de inwerkingtreding van de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ op 1 januari 2020 een feit is, zult u dit jaar ook in actie moeten komen als u gebruik maakt van oproepkrachten. Zij krijgen volgend jaar namelijk meer rechten.

Lees verder

25-11-2019 | Bent u klaar voor de wijzigingen in de WW-premie?

Per 1 januari 2020 hangt de WWpremie niet meer af van de sector waarin u door de Belastingdienst bent ingedeeld. De WW-premie wordt bepaald door de aard van het arbeidscontract.

Lees verder

25-11-2019 | Ontslag uitstellen

Bent u van plan om een werknemer te ontslaan? Het kan dan verstandig zijn om daarmee tot na de jaarwisseling te wachten.

Lees verder

25-11-2019 | Tijdig lijfrentepremie betalen

Heeft u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen.

Lees verder

25-11-2019 | In 2020 minder eigenwoningforfait bijtellen en minder rente aftrekken

Het eigenwoningforfait gaat in 2020 omlaag. Voor woningen met een WOZ-waarde van meer dan € 75.000 en minder dan € 1.080.000*) bedraagt het forfait 0,60% (in 2019: 0,65%) over de WOZ-waarde. Daarboven blijft het forfait 2,35% over de WOZ-waarde boven € 1.080.000.
*) Dit is de WOZ-waarde in 2019 die nog moet worden geïndexeerd voor 2020.

Lees verder

25-11-2019 | Anticipeer op minder kostenaftrek

Heeft u een inkomen dat wordt belast in de hoogste belastingschijf? Dan krijgt u vanaf 2020 te maken met de afbouw van de persoonsgebonden aftrekposten, zoals de aftrek van giften, ziektekosten en betaalde partneralimentatie.

Lees verder