Accountants • Belastingadviseurs

05-02-2018 - Wijziging regelgeving oninbare debiteurenvorderingen (artikel 29 Wet OB 1968)

Debiteurenlijst per 1 januari 2018.

Van vorderingen die één jaar of langer openstaan, kan de afgedragen omzetbelasting worden teruggevorderd. Deze vordering wordt niet prijsgegeven, maar de nieuwe regeling in de omzetbelasting bepaalt dat de afgedragen omzetbelasting na een jaar teruggevorderd mag worden. Indien op een later moment de vergoeding alsnog (gedeeltelijk) wordt geïncasseerd, dan is op dat moment weer omzetbelasting verschuldigd over het ontvangen deel van de vergoeding. De vordering kan eerder dan na 12 maanden oninbaar zijn, doordat bijvoorbeeld een debiteur failliet gaat en de vordering om die reden per direct oninbaar is.

  • Vorderingen die nog niet betaald zijn en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 ligt, worden op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. In de 1e aangifte 2018 (maand of kwartaal) dient dus alle omzetbelasting vóór 1 januari 2017 te zijn verwerkt.
  • De omzetbelasting over oninbare vorderingen met een uiterste betaaldatum ná 1 januari 2017 kan de ondernemer terugvragen vanaf 1 januari 2018, uiterlijk één jaar na de uiterste betaaldatum.

De terug te vragen omzetbelasting kan worden aangegeven als negatieve omzet (vraag 1a of 1b) of als aftrekbare voorbelasting (vraag 5b).

Kortom: Vanaf 2018 moet goed worden gekeken naar de ouderdom van een vordering. Bij vorderingen van ouder dan 12 maanden, kan de omzetbelasting worden verrekend. Bij aangifte in een later tijdvak is men formeel te laat (hoewel in veel gevallen een later verzoek wel gehonoreerd zal worden).

Niet-betalende crediteuren per 1 januari 2018

Aan de andere kant geldt voor de ondernemer, die de in rekening gebrachte omzetbelasting als voorbelasting in aftrek heeft gebracht en de factuur niet betaalt, per 1 januari 2017 ook een nieuwe termijn. Voorheen was voor deze afnemer de afgetrokken voorbelasting in ieder geval twee jaren na de opeisbaarheid van de vergoeding verschuldigd. Nu geldt voor deze afnemer, dat de in aftrek gebracht omzetbelasting ook al na één jaar is verschuldigd.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55