Accountants • Belastingadviseurs

05-04-2019 - Vraag doelgroepverklaring banenafspraak en scholingsbelemmerden bij UWV aan

U heeft doelgroepverklaringen nodig voordat u loonkostenvoordelen kunt verkrijgen voor bepaalde doelgroepen uitkeringsgerechtigden die u in dienst neemt.

De betreffende (potentiële) werknemers vragen een doelgroepverklaring aan bij het UWV. Of – als zij bijstandsgerechtigden (inclusief IOAW en IOAZ) van 56 jaar of ouder waren – bij de gemeente voor het loonkostenvoordeel oudere werknemer 56+. De Staatssecretaris van SZW heeft recent signalen gekregen dat gemeenten ook doelgroepverklaringen verstrekken voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Dat is volgens de staatssecretaris onjuist, omdat het UWV dat moet doen.

Tip

Als een onbevoegde instantie een doelgroepverklaring afgeeft, kan dit mogelijk tot gevolg hebben dat deze doelgroepverklaring ongeldig wordt verklaard, waardoor een loonkostenvoordeel wordt geweigerd. Let er daarom op dat u de doelgroepverklaring tijdig bij de juiste instantie aanvraagt. Dit is temeer van belang, nu een loonkostenvoordeel alleen kan worden verkregen als de doelgroepverklaring binnen drie maanden is aangevraagd.

Download Adbeco Info

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55