Accountants • Belastingadviseurs

05-04-2019 - Hogere vrije ruimte voor kleine werkgevers

Er komt vanaf 1 januari 2020 een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt dan berekend als 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom.

Onderstaand geven we enkele voorbeelden van hoe deze verruiming van de vrije ruimte concreet uitpakt.

Loonsom (€)Vrije ruimte voor de maatregel (€)Vrije ruimte na de maatregel (€)Verruiming als bedrag (€)Verruiming als percentage
200.0002.4003.4001.00042%
400.0004.8006.8002.00042%
800.0009.60011.6002.00021%
4.000.00048.00050.0002.0004%

Vergoeding VOG

Daarnaast hoeft u een vergoeding voor een verklaring omtrent gedrag (VOG) niet meer ten laste van de vrije ruimte te brengen. Nu telt die vergoeding nog wel mee voor de vrije ruimte. Dit leidt tot veel onbegrip bij werkgevers, omdat een VOG vaak wettelijk verplicht is en niet tot een voordeel leidt voor de werknemer. De wijzigingen zijn een gevolg van een evaluatie van de werkkostenregeling. Hierbij is er overleg geweest met ondernemers, brancheorganisaties en intermediairs.

Download Adbeco Info

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55