Accountants • Belastingadviseurs

05-04-2019 - Maximale inkomensgrenzen huurtoeslag vervallen

Op 12 maart jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer voorziet in het vervallen van de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag.

De huurtoeslag wordt daardoor over een langer inkomenstraject afgebouwd. Een geringe inkomensstijging leidt daardoor niet meer ineens tot het volledige verlies van de huurtoeslag.

Download Adbeco Info

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55