Accountants • Belastingadviseurs

05-04-2019 - Middelingsverzoek voortaan zonder berekening

Vertoont uw inkomen grote schommelingen? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om toepassing van de middelingsregeling. U komt voor deze regeling in aanmerking als u in drie opeenvolgende kalenderjaren in totaal meer inkomstenbelasting heeft betaald, dan u zou hebben betaald als uw inkomen over die drie jaren gelijk zou zijn verdeeld. Als het verschil meer dan € 545 bedraagt, krijgt u het meerdere terug.

Let op

U kunt pas een beroep doen op de middelingsregeling als de definitieve aanslagen inkomsten- belasting over alle drie jaren zijn opgelegd.

Vereenvoudiging

Vorig jaar is de middelingsregeling geëvalueerd. Daaruit bleek dat 85% van de mensen die in aanmerking komen voor toepassing van deze regeling, daarvan toch geen gebruik maken omdat zij de regeling te ingewikkeld vinden. De uitkomst van de evaluatie was aanleiding om de regeling te vereenvoudigen. Sinds 11 maart jl. is het daarom gemak- kelijker geworden om een middelings- verzoek te doen. U hoeft namelijk geen berekening meer mee te sturen bij een middelingsverzoek. U moet alleen nog aangeven over welke drie aaneengesloten kalenderjaren de middeling moet plaatsvinden. De overige gegevens die nodig zijn voor het herberekenen van de belas- ting in het kader van middeling, zijn bij de Belastingdienst bekend.

Tip

Het is wel verstandig om de middelingsberekening te (laten) maken. Zo kunt u (laten) contro- leren of de berekening van de Belastingdienst klopt. In de volgende situaties is het raadzaam te (laten) boordelen of u recht heeft op teruggaaf van belasting op grond van de middelingsregeling:
  • na het afstuderen heeft u een vaste baan gekregen;
  • u heeft een ontslagvergoeding (‘gouden handdruk’) ontvangen;
  • u bent de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken/uw onderneming;
  • u bent minder gaan werken of u heeft onbetaald verlof opgenomen.

Download Adbeco Info

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55