Accountants • Belastingadviseurs

05-04-2019 - Start aanmelden nieuwe kleineondernemersregeling

U kunt zich vanaf 1 juni 2019 tot uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor toepassing van de nieuwe kleine-ondernemersregeling (KOR) per 1 januari 2020.

De huidige KOR wordt dan omgezet in een facultatieve vrijstelling voor kleine ondernemers. U kunt dan kiezen voor toepassing van de btw-vrijstelling en ontheffing van administratieve ver- plichtingen als uw omzet per kalender- jaar minder dan € 20.000 bedraagt. De huidige regeling is alleen toegan- kelijk voor ondernemers/natuurlijk personen. De nieuwe regeling wordt ook toegankelijk voor rechtspersonen, zoals bv’s, stichtingen en verenigingen.

Gevolgen

Bent u een ondernemer die btw-belaste prestaties verricht en kunt u vanaf 2020 gebruikmaken van de nieuwe KOR? Het is dan goed om te weten dat als u verzoekt om toepassing van deze nieuwe vrijstellingsregeling, daar de volgende gevolgen aan verbonden zijn:
  • u brengt geen btw in rekening aan uw klanten;
  • u kunt de aan u in rekening gebrachte btw niet meer in aftrek brengen;
  • u doet geen btw-aangifte;
  • u wordt mogelijk deels de btw die u in het verleden heeft afgetrokken, weer verschuldigd op grond van de herzieningsregels. Maar herziening blijft achterwege beneden een grensbedrag van € 500;
  • u moet de nieuwe KOR minimaal 3 jaar toepassen.

Let op

Past u nu al de huidige KOR toe en heeft u dus een ontheffing van de administratieve verplichtingen? In dat geval hoeft u zich niet voor de nieuwe regeling aan te melden. De Belastingdienst meldt u dan automatisch aan. U krijgt hierover een brief met uitleg over de nieuwe KOR, waarin onder meer ook staat wat u moet doen als u niet van de nieuwe KOR gebruik wenst te maken.

Download Adbeco Info

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55