Accountants • Belastingadviseurs

05-04-2019 - Btw-regeling gratis waardebonnen

U geeft rechtstreeks aan uw klant een gratis goed of u verstrekt een gratis goed in ruil voor een gratis waarde- bon. Hoe moet u dan de nieuwe btw-regels voor waardebonnen toepassen?

Die vraag is onlangs beantwoord. Daaruit blijkt dat de verstrekking van een gratis goed en de verstrekking van een goed via een gratis waardebon gelijk worden behandeld voor de btw. Het weggeven van gratis goederen wordt voor de btw aangemerkt als een zogenoemde fictieve levering. De btw op deze levering wordt berekend op basis van de aankoopprijs van het goed of de kostprijs als de aankoopprijs niet bekend is. U hoeft geen btw in rekening te brengen als het goed een geschenk van geringe waarde is of een monster betreft. Het goed heeft in dat geval een waarde van maximaal € 15 en u verstrekt het goed gratis voor bedrijfsdoeleinden. De btw-heffing blijft dus ook achterwege bij een gratis verstrekte waardebon voor enkelvoudig gebruik als het goed waarvoor de bon wordt omgewisseld, kwalificeert als een geschenk van geringe waarde of als monster.

Download Adbeco Info

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55