Accountants • Belastingadviseurs

05-04-2019 - Terugdringen buitensporig lenen bij de eigen bv stapje dichterbij

Bij de Belastingplannen voor 2019 kondigde het kabinet ook aan in het voorjaar van 2019 met nieuwe wet-geving te komen om excessief lenen bij de eigen vennootschap tegen te gaan. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om deze wetgeving tot stand te brengen.

Het bovenmatig lenen bij de eigen vennootschap wordt tegengegaan door het lenen bij de eigen bv van meer dan € 500.000 te belasten als inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2. De maatregel moet in werking treden vanaf 1 januari 2022. U wordt daarmee de tijd gegund om uw schulden aan uw eigen bv terug te brengen tot een bedrag onder de € 500.000.

Nieuwe en bestaande eigenwoningschulden bij uw eigen bv van u en uw partner gezamenlijk tellen niet mee voor het overschrijden van de grens van € 500.000. Een belangrijke extra eis geldt echter voor nieuwe (na 31 december 2021) eigenwoningschulden bij uw eigen bv. Daarvoor wordt namelijk als extra voorwaarde gesteld dat u een recht van hypotheek verstrekt aan uw bv. Dat betekent dus extra kosten, want daarvoor moet u naar de notaris.

Let op

Heeft een bank al een eerste hypotheek op uw woning? In dat geval zal de bank als eerste hypo- theekverstrekker met de tweede hypotheekverstrekking moeten instemmen. De kans dat een bank hiermee instemt, is klein.

Belast box-2-inkomen

Leent u meer dan € 500.000, dan wordt het meerdere belast in box 2 als inkomen uit aanmerkelijk belang. Dit wil zeggen dat er over het meerdere 25% (huidig tarief) inkom- stenbelasting moet worden betaald. Dit aanmerkelijkbelangtarief wordt de komende jaren in twee stappen verhoogd: naar 26,25% in 2020 en naar 26,9% in 2021.

Download Adbeco Info

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55