Accountants • Belastingadviseurs

06-02-2019 - Geen belastingrente meer bij tijdig en correct aangifte doen

Dient u uw aangifte inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen 2018 (IB-aangifte 2018) vóór 1 mei a.s. in en wordt de aanslag conform uw aangifte vastgesteld? In dat geval wordt er geen belastingrente (4%) in rekening gebracht.

Dat is ook het geval als u tijdig aangifte erfbelasting doet of tijdig verzoekt om een voorlopige aanslag en de Belastingdienst de (voorlopige) aanslag vaststelt conform de aangifte of het verzoek. Het tarief van de belastingrente blijft ongewijzigd.

Download Adbeco Info

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55