Accountants • Belastingadviseurs

06-02-2019 - Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2019, zodat uw bv niet een te lage voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd.

Als uw bv na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt uw bv het risico daarover - bij de huidige rentestand - 8% belastingrente in rekening gebracht te krijgen. Het is bovendien verstandig om te laten controleren of u over 2018 voldoende vennootschapsbelasting heeft betaald. Misschien heeft uw bedrijf het beter gedaan dan u begin 2018 had verwacht en is uw winst waarschijnlijk hoger. Verzoek dan om een aanvullende voorlopige aanslag.

Download Adbeco Info

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55