Accountants • Belastingadviseurs

06-02-2019 - Lagere Vpb-tarieven

De tarieven in de vennootschapsbelasting (Vpb) gaan stapsgewijs omlaag.

Het oude 20%-tarief voor belastbare winst tot € 200.000 bedraagt dit jaar 19%. In 2020 gaat dit tarief naar 16,5% en in 2021 naar 15%. Het toptarief voor belastbare winst boven € 200.000 blijft dit jaar 25%. In 2020 gaat dit tarief omlaag naar 22,55% en in 2021 naar 20,5%. De tariefsverlaging maakt het interessant om winst uit te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door een voorziening groot onderhoud te vormen of een garantievoorziening.

Download Adbeco Info

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55