Accountants • Belastingadviseurs

06-02-2019 - Zieke werknemer houdt recht op leaseauto

Het is verstandig om als werkgever bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst met uw werknemer goede afspraken te maken over het gebruik van een leaseauto en andere bedrijfsmiddelen. Dit blijkt maar weer eens uit de volgende recente gerechtelijke uitspraak.

Een werknemer is al ruim 15 jaar werkzaam als officemanager en rijdt een leaseauto van de zaak. Op het moment dat hij ziek wordt, moet hij na korte tijd zijn auto, tankpas en telefoon inleveren. De werkgever heeft deze nodig, nu hij net een bedrijf heeft overgenomen. Omdat de werknemer al vanaf zijn indiensttreding zowel zakelijk als privé gebruikmaakt van de leaseauto, is er sprake van een bestendig gebruik. Dit mag dan ook, net als het al enkele jaren toegekende gebruik van de telefoon, als een arbeidsvoorwaarde worden gezien, oordeelt de rechter. De werknemer kan dan ook een vervangende vergoeding eisen vanwege de inname van de bedrijfsauto en de blokkering van zijn tankpas.

Tip

U kunt bijvoorbeeld ten aanzien van het privégebruik vastleggen dat de werknemer de auto bij ziekte moet inleveren na een aantal nader te bepalen weken, zonder dat hij/zij recht heeft op financiële compensatie.

Download Adbeco Info

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55