Accountants • Belastingadviseurs

16-04-2018 - Pas uw (basis)contract met uw arbodienst vóór 1 juli 2018 aan

De nieuwe Arbowet is sinds 1 juli 2017 van kracht. Hierdoor worden nieuwe eisen gesteld aan de inhoud van een contract met een arbodienst of zelfstandig bedrijfsarts en aan de arboverplichtingen die u als werkgever heeft.

Maar weet u ook dat op 1 juli 2017 bestaande contracten uiterlijk op 1 juli 2018 hieraan moeten zijn aangepast? Is dat dan niet gebeurd, dan volgen er boetes van de Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW). Zorg dus dat u het contract met uw arbodienstverlener tijdig laat aanpassen.

Bent u eigenrisicodrager voor de ZW en/of de WGA?

U moet er dan voor zorgen dat de contractuele afspraken met uw arbodienstverlener ook toezien op de verzuimbegeleiding van ex-werknemers.

Tip

Als u een nieuw arbocontract sluit met uw arbodienstverlener of u laat een bestaand contract aanpassen, maak dan ook alvast afspraken over de privacy van zieke werknemers en het opvragen van gegevens voor de no-riskpolis. Vallen uw zieke werknemers hieronder, dan komt u bij ziekte van die werknemers immers in aanmerking voor ZW-uitkeringen van het UWV.

Download Adbeco Info

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55