Accountants • Belastingadviseurs

16-04-2018 - Kan uw ex-partner de toebedeelde pensioenrechten afkopen of omzetten?

Stel, u heeft uw ex-partner in het kader van de echtscheiding pensioenrechten toebedeeld. Kan zij/hij die nu wel of niet afkopen of omzetten in een oudedagsvoorziening (ODV)?

Het antwoord op die vraag hangt af van de manier waarop u die pensioenrechten onderling heeft verdeeld. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) schrijft voor hoe u bij echtscheiding het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen tussen u en uw ex-partner moet verdelen. Wanneer er sprake is van verevening, kan uw ex-partner alleen het bijzonder partnerpensioen afkopen of omzetten. Het ouderdomspensioen blijft in dat geval uw recht. U mag van de wettelijke pensioenverevening afwijken door dit schriftelijk met elkaar overeen te komen. Meestal wordt dit vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Heeft u gekozen voor conversie, dan heeft uw ex-partner een geheel eigen recht verkregen. Dit recht kan door uw ex-partner worden afgekocht of omgezet.

Download Adbeco Info

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55