Accountants • Belastingadviseurs

16-04-2018 - Check regelmatig of u de pensioenregeling juist uitvoert en voorkom claims

Als u een pensioenregeling niet goed uitvoert, dan kunnen premies worden nagevorderd en u moet een schadevergoeding betalen aan uw werknemers. Dat blijkt uit een recente procedure.

Een werkgever had aan een werknemer een beschikbare premieregeling toegezegd. In de periode 2003 tot 2012 betaalde de werkgever een gelijkblijvende premie. Vanaf 2012 werd een met de leeftijd stijgende premie betaald. De werknemer eist echter dat ook voor de periode tot 2012 alsnog een stijgende premie wordt betaald. De rechter oordeelt dat de pensioenregeling inderdaad een met de leeftijd stijgende premie inhield. De werkgever had de pensioenregeling niet goed uitgevoerd. De vordering tot premiebetaling wordt wegens verjaring afgewezen, maar de vordering tot schadevergoeding, met een langere verjaringstermijn, wordt toegewezen.

Tip

Zorg er dus voor dat u regelmatig laat controleren of u uw pensioenregeling nog juist toepast. De werkgever in deze procedure hoefde geen pensioenpremies na te betalen louter omdat de termijn daarvoor was verjaard, maar hij moest voor deze ene werknemer wel een schadevergoeding betalen van circa € 22.500!

Download Adbeco Info

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55