Accountants • Belastingadviseurs

07-02-2018 - Wie erft de oudedagsvoorziening van de DGA?

ODV-aanspraken gaan na uw overlijden over op uw erfgenamen, terwijl pensioenaanspraken na uw overlijden overgaan op uw partner. De ODV breekt dus met het principe van de pensioenregeling. Dit wordt als onwenselijk gezien.

De enige manier om ervoor te zorgen dat uw partner na uw overlijden recht krijgt op de ODV-aanspraken, is door hem/haar erfgenaam te maken. Dat betekent in de praktijk dat uw testament hierop moet worden ingericht. De ODV-aanspraak wordt dan aan uw partner gelegateerd, mits uw partner ook erfgenaam is.

Het is dus niet mogelijk om in een overeenkomst tussen u en uw BV vast te leggen dat de ODV-aanspraken na overlijden overgaan op uw partner. Hebt u geen testament en laat u naast uw partner ook kinderen na, dan is de wettelijke verdeling van toepassing. Op grond van deze verdeling komt de ODV in deze situatie wel toe aan uw partner.

Download Adbeco Info

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55