Accountants • Belastingadviseurs

07-02-2018 - No-risk polis oudere werknemer

U kunt dit jaar gebruikmaken van een no-riskpolis voor het in dienst nemen van werklozen van 56 jaar of ouder, die langer dan een jaar een WW-uitkering hebben. Wordt de werknemer langdurig ziek, dan neemt het UWV het ziekengeld van u over.

Download Adbeco Info

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55