Accountants • Belastingadviseurs

07-02-2018 - Sluit bij afkoop of omzetting in oudedagsverplichting overeenkomst met juiste BV

Bent u in dienst (geweest) bij uw werk-BV, die u een pensioentoezegging heeft gedaan waarvan de uitvoering is overgelaten aan de holding-BV? Weet dan met welke BV u de afkoopovereenkomst moet sluiten. De holding-BV is de vennootschap die te zijner tijd de pensioenuitkeringen aan u moet doen. Gaan we ervan uit dat uw werk-BV netjes premies heeft betaald aan de holding-BV, dan is de holding-BV de contractspartij voor de afkoop van uw pensioenaanspraken. Ditzelfde geldt voor het geval waarin u pensioen wilt omzetten in een oudedagsverplichting (ODV).

Download Adbeco Info

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55