Accountants • Belastingadviseurs

07-02-2018 - Meer tijd voor gebruik overgangsregeling bij afschaffing landbouwregeling

Bent u landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer en maakte u gebruik van de landbouwvrijstelling in de btw? Dan is er veel voor u veranderd door de afschaffing van deze vrijstelling per 1 januari 2018.

U bent immers btw-plichtig geworden met alle administratieve gevolgen van dien. De keerzijde is dat u vanaf 1 januari 2018 de btw die aan u in rekening wordt gebracht, mag aftrekken van de door u verschuldigde btw. Dit betekent ook dat u de niet afgetrokken btw die u heeft betaald op investeringsgoederen die u vóór 1 januari 2018 heeft aangeschaft, mogelijk alsnog kunt aftrekken. De herzieningsregels zijn hiervoor bepalend. Of, en hoe u deze btw alsnog kunt aftrekken is vastgelegd in een overgangsregeling.

De overgangsregeling houdt in dat:

  • u de betaalde, maar niet afgetrokken btw op de vóór 1 januari 2018 aangeschafte én in gebruik genomen investeringsgoederen voor de resterende herzieningsperiode in één keer kunt claimen in heel 2018 (meer specifiek: in een tijdvak naar keuze dat aanvangt in 2018);
  • u de aftrek van betaalde, maar niet afgetrokken btw op vóór 1 januari 2018 aangeschafte maar op die datum nog niet in gebruik genomen investeringsgoederen, in één keer volledig kunt claimen in heel 2018 (en dus niet per se in de eerste btw-aangifte 2018), maar uiterlijk in het belastingtijdvak waarin u de goederen in gebruik neemt.

In beide gevallen gelden vanaf 1 januari 2018 dan wel weer de normale herzieningsregels.

Download Adbeco Info

< terug

Hoenderkamp 20
Postbus 2017
7801 CA Emmen
t. +31(0)591 65 58 55