MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan op verschillende manieren. Goed werkgeverschap, duurzaam bouwen, duurzaam facilitair inkopen, integriteit, verslaglegging en verantwoord omgaan met energie zijn enkele voorbeelden hiervan.

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen kent diverse voordelen, waaronder:

  • Organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn aantoonbaar efficiënter en innovatiever;
  • MVO levert kostenbesparingen op;
  • MVO zorgt ervoor dat een organisatie een aantrekkelijkere werkgever is (en kan leiden tot verhoging van de arbeidsproductiviteit);
  • MVO is goed voor het imago van de organisatie;
  • MVO loont. Er is steeds meer marktvraag naar MVO-bedrijven en producten.

Adbeco en MVO

Adbeco zet zich graag in voor deze manier van ondernemen, die positief bijdraagt aan de maatschappij. Binnen onze organisatie uit zich dat door een sociaal en flexibel personeelsbeleid, een goede werkomgeving, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, ruimte om te sporten en duurzame huisvesting. We maken gebruik van milieuvriendelijk drukwerk, voeren een energiezuinig beleid en we scheiden ons afval. Daarnaast sponsoren we diverse sport- en buurtactiviteiten.

Adbeco heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. Als kantoor beseffen wij dat wij een voorbeeldfunctie vervullen in de regio en dat wij het verschil kunnen én moeten maken.

Medewerkers en MVO

Onze medewerkers vervullen een belangrijke functie binnen de MVO-ambities van Adbeco. Wij waarderen en stimuleren dat onze mensen zich belangeloos inzetten voor goede doelen, stichtingen en hulporganisaties. Niet alleen tonen zij op deze manier betrokkenheid bij de maatschappij, ook doen zij ervaringen op die in de rest van hun werkzame en privéleven van onschatbare waarde zijn.

Duurzaamheid

Daarnaast kiezen wij als Adbeco zeer bewust voor duurzaamheid in onze huisvesting: duurzame kantoorpanden, een duurzaam wagenpark en duurzame inkoop. Ook zetten wij ons actief in om ondernemers uit Nederland en Duitsland met elkaar in contact te brengen, zodat zij elkaars duurzaamheidinitiatieven bevorderen.

Naoberschap United

Adbeco is tevens partner van Naoberschap United.