Rendements Advies

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de ondernemers hun beslissingen baseren op onjuiste of onvolledige financiële informatie. In veel gevallen wordt er bijvoorbeeld geen rekening gehouden met verschillende drukte in periodes, vakantiedagenverplichting of is in sommige gevallen de administratie nog niet up to date. In veel gevallen is er dus een tekort aan de juiste en tijdige bedrijfseconomisch inzichten, waardoor beslissingen niet optimaal kunnen worden onderbouwd.

Adbeco gebruikt voor het verbeteren van de performance een intensief traject van rendementsbegeleiding. Op deze manier helpen wij u als ondernemer meer bedrijfseconomisch inzicht te geven en bij de ‘top performers’ (beste 20%) binnen uw branche te kunnen horen. Binnen een proces van rendementsverbetering/-begeleiding is het cruciaal om snel aan werkbare managementinformatie te komen, iets wat ondanks dit tijdperk vol met automatisering nog niet meevalt, zoals het voorbeeld hierboven beschrijft. Middels deze methodiek voor rendementsverbetering is het mogelijk om actuele informatie zo te verwerken dat er op zeer korte termijn bruikbare informatie klaar is om beslissingen op te baseren. Hierbij houdt deze methode rekening met vier belangrijke resultaten:

  • Productiviteit
  • Capaciteit
  • Commercie
  • Kosten
Op de korte- en lange termijn kunt u middels deze methode makkelijk inzicht krijgen in de stand van zaken van uw onderneming en beslissingen beter onderbouwen. Samen met een adviseur van Adbeco aan uw zijde wordt gekeken waar u verbetering het beste kunt doorvoeren, wat zijn uw ‘value drivers’ en ‘value burners’. We volgen op basis van de meest actuele managementinformatie wekelijks, maandelijks of per kwartaal de bedrijfseconomische ontwikkelingen binnen uw bedrijf. Vervolgens bespreken we met u de impact van elke resultaatbepaler en wat de rendementsmogelijkheden zijn.

Om tot een grondig advies te komen maken wij voor u rendementsanalyses, scenario analyses, benchmark vergelijkingen en kostprijsberekeningen. Dit alles om uw onderneming vooruit te helpen en sterker te maken. Het uiteindelijke doel van onze methode voor rendementsverbetering is om samen een optimale strategie te ontwikkelen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en waarde te creëren. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het analyseren van investeringsbeslissingen of het verkoop klaar maken van de onderneming. Op basis van de managementinformatie kunnen wij analyseren en kunt u snel bijsturen waar dat nodig is, sterk onderbouwde beslissingen maken en nog meer ‘grip op de zaak’ krijgen.

Indien u op zoek bent naar een nieuwe accountant of wel een keer open staat voor verandering kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Wilco van den Hul of Ron Peters om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.