Bedrijfskundig Advies

Dagelijks bent u bezig uw onderneming beter, slimmer, efficiënter en succesvoller te maken. Adbeco helpt u graag en samen met de klant gaan we op zoek naar de kracht van uw organisatie. Wij kijken naar mogelijkheden ter vernieuwing van het business model om een aansprekend en of vernieuwend concept neer te zetten.

  • Wij gaan door totdat de vraag is beantwoord:
  • Waarin kan uw onderneming zich het beste onderscheiden en/ of het beste worden?
  • Waarmee creëert u verandering en/ of zet u de bedrijfstak op zijn kop?
Zodra dit vertrek punt helder geformuleerd is maken we plan van aanpak hoe de gewenste situatie kan worden bereikt. Gezamenlijk komen we tot een doordachte strategie. Met een beproefde methodiek, wordt de lange termijn visie omgezet in concrete actie. Dit zorgt voor focus binnen uw organisatie. Adbeco kan hierin diverse rollen op zich nemen, dit kan zijn een nieuwe en frisse wind, dagelijkse begeleiding in de executie fase tot diepgaande verandertrajecten.

Veel van onze relaties laten weten dat wij hen anders laten kijken naar hun onderneming en de omgeving waarin zij verkeren, wat leidt tot kansen. Het uiteindelijke doel van onze bedrijfskundige dienstverlening is het verbeteren van de performance en de concurrentiekracht van ondernemingen in het MKB. En daarmee de ondernemer laten ondernemen.

Adbeco ondersteunt u op het gebied van:

  • strategisch management (missie/visie -> doelen en doelstellingen -> naar een strategie hoe de doelen kunnen worden bereikt-> implementatie en uitvoering-> evalueren en bijsturen);
  • turnaround management bij ondernemingen in zwaar weer;
  • advies ter versterking van de verdienkracht van de onderneming;
  • het stimuleren van de innovatiekracht bij ondernemingen;
  • het maken van een plan voor de komende beleidsperiode (beleidsplan/ ondernemingsplan).

Indien u op zoek bent naar een nieuwe accountant of wel een keer open staat voor verandering kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Herman van der Horst, Pim van de Haar, Wilco van den Hul of Ron Peters om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.